2008 - La retirada 4 - 114x146 cm - oil on canvas

La retirada 4 | 2010 | 2008-10, exilis | Tags: , , , | Comments (0)